יחזקאלי ואונגר-משיח: ריבוי מנהלים בארגונים בישראל והשלכותיו

הפער בנתונים על אחוז המנהלים בארגון – בין ישראל למדינות מערביות - גדול מידי מכדי להסביר אותו בהטיה כזו או אחרת. דומה שיש פה גם נטייה תרבותית: ישראלים, מסתבר, לא אוהבים להיות מנוהלים, אבל יש להם צורך לנהל... ככל שיחס המנהלים גדול יותר גוברת הנטייה לסגירות ניהולית; ולחוסר מעורבות העובדים. התוצאות בהתאמה!