פנחס יחזקאלי: ישמרני האל מפקודי… עם אויבי כבר אסתדר בעצמי!

בניגוד לרחבעם בן שלמה, שלא ידע להתאפק וגזר על עמו פיצול בטווח הקצר וגלות בארוך; השכיל ניצב מוטי כהן להימנע מעצות האחיתופל של פקודיו ולכפות על המשטרה הבלגה והכלה. על כך הוא מושמץ היום בפיהם...

אבי הראל: התנדבות וכפייה במעשה המשכן

בניית המשכן מביאה לשיא את יחסי האל עם בני ישראל. תחילת היחסים הייתה בשליחותו של משה ואהרון אל פרעה, יציאת מצרים, מתן תורה בסיני ועתה, השראת שכינה קבועה בתוך העם. אין זה משנה כלל האם האל אכן שכן במשכן, כוונת הדברים ברורה. היחסים בינו לבין העם שודרגו לרמה של בסיס קבוע ולא על חיזיון נקודתי כפי שהיה במעמד הר סיני.

גרשון הכהן: פיצול הממלכה ומחירו – שעור בביטחון לאומי

מרד יָרָבְעָם בֶּן נְבָט בשושלת בן ישי, ופיצול ממלכת דוד ושלמה (774-796 לפה"ס) יכול להיות פרק בספרה המפורסם של ההיסטוריונית האמריקנית הנודעת, כלת פרס פוליצר, ברברה טוכמן, 'מצעד האיוולת'...