לצַדְקָנים הידד!

כמו בעולם המערבי כולו, גם אצלנו מסתבר, שמי שמערער את שלטון החוק הם, בראש ובראשונה, אלו שלכאורה מינו עצמן להגן עליו. הם עושים זאת בעוצמה רבה, כל עוד מדובר ב'אנשים הנכונים'. אבל, כששלטון החוק ודעותיהן האישיות מצויים בקונפליקט, הם תמיד יודעים יותר טוב!