יאיר רגב: 'תסמונת רונאלדו'

עורכי הדין של רונאלדו היו חייבים להבטיח שהתשלום הוא סוף פסוק, וכי לא תבואנה דרישות חדשות, לאחר זמן. לצורך כך, הם היו חייבים לעגן את החוזה בערבויות מצד המתלוננת, ולדרוש ולקבל בטוחות ממשיות; אפילו על ידי רישום הערות אזהרה על נכסי נדלן וקנסות גבוהים למקרי הפרה. עכשיו, ניתן גם לכנות את הרשלנות הזו בשם: 'תסמונת רונאלדו'