תיאורית "מוקד שליטה" (Locus of Control) של ג'וליאן רוטר

'מוקד שליטה'Locus of Control) ) הוא מונח בפסיכולוגיה העוסק בהבדלי אישיות. הוא מתייחס לאמונתו של האדם באשר לסיבות הגורמות לדברים שונים להתרחש בחייו. המונח הוטבע בשנת 1954 ע"י ג'וליאן ב. רוטר ומאז, נחקר רבות ע"י פסיכולוגים של האישיות. על פי התאוריה, מקור השליטה בחיי האדם עשוי להיתפס כפנימי או כחיצוני...