פנחס יחזקאלי: מי הלקוח של המשטרה?

ב- 9 בדצמבר התקיים שיח משולש במשרדי 'קרן תקוה' בירושלים בין ד"ר פנחס יחזקאלי, עמיעד כהן, מנכ"ל קרן תקוה ונווה דרומי. השיח התקיים במסגרת פודקסט חדש מבית קרן תקווה, בשם: "הפיל שבחדר", העוסק באקטואליה ובענייני השעה, הפעם הוא עסק במשטרת ישראל...