קרן מימון: למה ילדים מתקשים במתימטיקה?

השנים הראשונות בחיי הילד הן קריטיות וחשובות להטמעת מושגים מתמטיים נכונים ולפיתוח החוש למספרים. פיתוח חשיבה מתמטית נכונה, בגילאים הצעירים, חשובה להתפתחות התקינה של הילדים ברבדים רבים. יש חשיבות רבה לדרך - שבה מלמדים חשבון וחושפים את הילדים לעולם המספרים, למושגים המתמטיים ולמיומנויות השונות של תחום זה...