שיפור טכנולוגית ושינוי ארגוני – האם הם מעודדים שינוי?

ספרות המקצועית רואה בדרך כלל בקפיצת מדרגה (Quantum Leap) טכנולוגית ובשינוי ארגוני המתרחש בעקבותיה בטווח הקצר, זרז לשינויים ארגוניים משמעותיים יותר בארגון בטווח הארוך. אולם, ישנם גם מצבים הפוכים – שהצלחה בשינוי הראשון בטווח הקצר מחלישה את התנאים ליצירת שינוים מהותיים יותר בעתיד...