אמציה חן: חלום ושברו

בכל ספרי המלחמות, לא תמצא ולו הצבעה על לקח בר הפקה. למעט ספר אחד, המכיל ומכוון את הקורא אל עיקרי הלקחים, ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת שלום הגליל. כתב אותו (על פי הזמנת המטכ"ל) אל"מ ד"ר עמנואל ולד ז"ל (ראו תמונה משמאל), ובו ניתוח מדויק של מהלכי צה"ל ב"מלחמת שלום הגליל"...