יחזקאלי ואונגר משיח: האם העובד החדש נקלט והשתלב?

המאמר מתאר מקרה לימודי, ששבו מנהל פיתוח חדש בחברה לא נקלט בקבוצת הרוב בחברה, אלא חבר לקליקה המונה איש שיווק (הגורם המבודד בארגון) ומתכנת אחד, שגם הוא במידה רבה מבודד מן היתר. המשמעות היא שנוצרה קליקה, שבה המתכנת שחבר למנהל הפיתוח משמש כ'מתווך' ('צוואר בקבוק') בינו לבין היתר...