פנחס יחזקאלי: הכשרות המשטרה אינן הבעיה – תשובה לד"ר תומר סיימון

ד"ר תומר סיימון טוען - בגלל קיצור משכי ההכשרה במשטרת ישראל - כי יש קשר ישיר בין משך ההכשרה לרמת אלימות השוטרים. הוא צודק לגבי כל משטרה נורמאלית. לא לגבי משטרת ישראל!