סוזי בן ברוך: אחריות פלילית, והתייחסות מערכת המשפט לקטינים עוברי חוק

מניין נובעת הגישה ה'סלחנית' בבתי המשפט לקטינים, ומהי מטרתה? חוקי מדינת ישראל  מושתתים על עקרונות האמנה לזכויות הילד, הרואה בקטינים עוברי חוק תוצאה של נסיבות. לכן, דרכי טיפול קודמות לדרכי ענישה. החוק מעלה דרכי טיפול מגוונות, על בסיס ההנחה הנ"ל...

יאיר רגב: האם ילדים עלולים לשקר בקשר לפגיעות מיניות?

ילדים מסוגלים להיות עדים מהימנים וטובים, אבל זה תלוי באופן התשאול שלהם. אם מישהו שואל אותם בצורה בלתי נכונה, בצורה מכוונת, יש חשש שהילד יאמץ לזיכרונו פרטים ששמע מהשואל, ולא מהחוויה שלו, והזיכרון יזדהם. תשובות קצרות של כן ולא לא מספיקות לנו כדי להבין מה קרה...

מאיר גלבוע: תשאול קטינים במסגרת חקירה פלילית

מטרת מאמר זה היא להציע מסגרת לתשאול קטינים, הנמצאים בחקירה משטרתית, שתאפשר לחוקרי המשטרה להביא את הנחקרים הקטינים לידי שיתוף פעולה ומסירת הידוע להם על העבירה הנחקרת, ואם הם החשודים - להודות בעבירה המיוחסת להם, מחד גיסא, לקבוע גבולות לתשאול כזה, על מנת שהעדויות וההודאות שיתקבלו יהיו אמיתיות ולא הודאות שווא שהושגו עקב שימוש בלחצים אסורים ומוגזמים...

האם חוק היובש לקטינים אכן יעבוד?

[מקור התמונה] ב- 18 לאוקטובר 2009, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה, בתמיכת שר המשפטים, הצעת חוק פרטית של ח"כ יריב לוין (ליכוד) האוסרת החזקה ושתייה של אלכוהול על ידי קטינים במקום ציבורי, ונותנת סמכות לשוטרים ולפקחים להחרים כל משקה אלכוהולי שייתפס בידי קטין. הצעה זו אושרה למרות התנגדות המשטרה והשר לביטחון הפנים. השר אהרונוביץ' טען…