פנחס יחזקאלי: כמעט הכל על טפסי קורות חיים

בניגוד למה שעלול להשתמע מחלק מהפרסומים ברשת, טופס קורות חיים איננו סטטי. משמע, הגשה לחברה א' איננה דומה בהכרח להגשה לחברה ב'. הכל בהקשר. כדי להצליח, צריך 'להיכנס לראש' של החברה המגייסת... מה היא באמת מחפשת; ואיך כישורינו יתאימו לצרכים הללו? חשוב ללמוד ביסודיות על החברה שאליה אנחנו מבקשים להצטרף...