רקפת ששון: מתי עובדים מחפשים עבודה חדשה?

שוק העבודה משתנה בשנים האחרונות באופן דרמטי. העובדים הצעירים - שאינם מכירים כבר את המושג 'פנסיה תקציבית' בשירות הממשלתי, ושמנגנוני הפנסיה שלהם מנוהלים על ידם ואינם תלויים במעביד זה או אחר - איבדו את הצורך במחויבות לארגונים, והם מדלגים מתפקיד לתפקיד מידי מספר שנים. מהם הזרזים, המסמנים לעובדים כי הגיע הזמן 'לדלג' למקום עבודה חדש?