חגית לרנאו: מהו שטח המחיה המינימלי, שמדינה מחויבת להקצות לאסיר?

החזקה של אסירים ברמה גבוהה מאוד של צפיפות נחשבת, בחלק גדול ממדינות העולם המערבי, כהפרה של מגוון רחב של זכויות חוקתיות: לכבוד, לבריאות ולפרטיות. רמת הצפיפות נמדדת ביחס שבין שטח תא המאסר או תא המעצר לבין למספר האסירים המוחזקים בו. לאחרונה פסק בית המשפט האירופי לזכויות אדם פיצוי כספי לאדם בשם מורשיץ' שריצה עונש מאסר של כשנה וחצי בבית כלא בקרואטיה...

אבי ברוכמן: המאבק על תקני הכליאה בישראל

ביום חמישי, ה- 20 בדצמבר 2018, משתחררים עוד כ- 1,000 אסירים בשחרור המנהלי המוגבר שמבצע שירות בתי הסוהר, בכדי לעמוד בתקני הכליאה שהושתו עליו. תקן שטח המחיה לאסיר במדינות מערביות נע בין 6 ל- 12 מ"ר ועומד בממוצע על 8.8 מ"ר לאסיר. אולם בישראל, הממוצע הארצי של שטח המחיה עומד על 3 מ"ר בלבד, וברוב תאי הכליאה, יש יותר מ-4 אסירים ובחלק מהתאים שוהים מ-8 אסירים...