עו"ד שי פינס: צל של אמת – האם יש מקום למשפט חוזר בהרשעת זדורוב?

"צל של אמת" מצביעה על כך, שייתכן שהלחץ האדיר שהופעל על המשטרה בימים הראשונים שלאחר הרצח, היה המניע שהוביל לחקירה אגרסיבית נגד זדורוב; ולגיבושה של קונספציה אצל החוקרים, ואחר כך אצל אנשי התביעה הכללית, שמנעה מהם לבחון כל אפשרות אחרת מחד גיסא, ולדחוק הצידה את הספקות הקיימים מאידך גיסא.