נילי כהן רוכברגר: 'כאבי המאסר' של ציפי רפאלי

ציפי רפאלי - הסוכנת ואמה של הדוגמנית בר רפאלי - החלה לרצות מאסר בספטמבר 2020. אז, היא החלה לחוות את החוויה העגומה המשותפת לכל אסיר ואסירה ביומם הראשון במתקן הכליאה. המאמר מפרט את כאבי המאסר שעברה.