פנחס יחזקאלי: הארגון האג'ילי ביותר בעולם

[מתוך האתר Le journal qui Karrtonne; שם האמן אינו מוזכר] אג'יליות אסטרטגית (Strategic Agility) היא אחד המושגים ה'חמים' בתורת הניהול בשנה האחרונה. היא מוגדרת כ"יכולתו של ארגון לנצל באופן מתמשך את ההזדמנויות הנוצרות עקב השינויים והשיבושים בשוק, על ידי קיום היכולת הפנימית לצפות ולהגיב במהירות למתרחש באותם שווקים, על מנת להשיג יתרון תחרותי (Adler, 2012). כדי שיוכל לעשות זאת, עליו…