אבי הראל: המודל של זבולון ויששכר וסוגיית השוויון בנטל

פרשת וזאת הברכה מסדרת לנו פרומו לדיון הקרוב בחוק הגיוס - ההסכם בין שבט זבולון שעוסק במסחר, לפרנס את שבט יששכר, שאמור לשקוד וללמוד תורה. אז, הכריע הרמב"ם את הכף, ופסק באופן נחרץ נגד האפשרות, שמגזר אחד יהיה פטור מהחובות של כלל הציבור.