עופר בורין: תהילים, פרק קי – גויים וגוויות

דרך ארוכה עבר התנ"ך מאז אברהם קיבל הבטחה להיות גוי גדול שכל גויי (עמי) הארץ מתברכים בו (בראשית יח: "יח וְאַ֨בְרָהָ֔ם הָי֧וֹ יִֽהְיֶ֛ה לְג֥וֹי גָּד֖וֹל וְעָצ֑וּם וְנִ֨בְרְכוּ ב֔וֹ כֹּ֖ל גּוֹיֵ֥י הָאָֽרֶץ ׃") ועד תהילים פרט קי עת הגויים נערמים כגוויות.