עופר בורין: תהילים, פרק צ”ז – מצא את ההבדלים

זו הבעיה עם כל הרעיון של מלכות אלוהים על הארץ: הפחד, והאימה, והשמחה, והמופעים האורקוליים, הם משענת קנה רצוץ. זה לא עבד במעמד הר סיני, זה לא עבד בימי בית ראשון ושני, וזה לא עובד עד היום. רק הבנה, הפנמה ומלכות אדם, הלוקח אחריות על חייו וסביבתו, יכולים לעבוד לאורך זמן.