עופר בורין: תהילים, פרק מב – בני קורח והשואה

מדוע בני קורח לא מתו? האם אין בכך משום דוגמא וחיזוק לכל העם בדבר הצדק האלוהי ומכאן האמונה ה'? אלה "שארית הפליטה" החביבים על ה'. גם חזו ועברו את זעמו של האל וגם באים ומשבחים אותו. כמו ניצולי השואה שחוזרים ומבקשים את חסדי האל שהיה עד ואולי מחולל (עפ"י אמונתם) של אתה שואה...