גרשון הכהן: האם להיות בך מאוהב…

"שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים"... השלושה הראשונים נפלאים מאתנו: (1) דרך נשר בשמים. (2) דרך נחש עלי צור. (3) דרך אניה בלב ים. הרביעי, "דרך גבר בעלמה", נראה אמנם מפליא כיתר קודמיו, אבל חורג מהם במשהו שעושה אותו לא רק למפליא אלא גם לבלתי ניתן לידיעה.