עופר בורין: תהילים, פרק לו – יצר לב האדם רע מנעוריו

מסתובבים במחוזותינו מנהיגים, מנהלים, רבנים, מנהיגי ציבור ועוד, שכדאי שיקטינו מעט את יצר הגאווה שבליבם וביטחונם שהם יודעים מה נכון, מה טוב לאחרים, מה פועלו של ה' בעולם, ועוד מיני דברי רהב שאפילו דויד, הזוכה כאן לתואר שאין גבוה ממנו לאדם מאמין, "עבד ה'", ידע לזהות בתוך עצמו ולהילחם בו...

עופר בורין: איוב, פרק לז – איתני הטבע מעסיקים את אלוהים; לא להפריע בבקשה…

בתוך כל הכוח של אלוהים בעולם, לא נמצא אותו והוא לא יענה לדרישה למשפט. כל מה שנותר לנו לעשות הוא "יראת אלוהים". אנחנו נירא ממנו והוא אותנו לא רואה... אלוף משנה במיל' עופר בורין בפרשנות אישית לספר איוב, ספר הפילוסופיה הגדול מכולם...