עופר בורין: איוב, פרק לה – אלוהים שומע רק צדיקים הבאים למען ציבור ולא למען עצמם

אליהוא את איוב על שנזכר לטעון לדין צדק את אלוהים, רק לאחר שהעונש פגע בו, ולא עשה כן לפני שהעונש פגע בו, למרות שראה את כל הרוע בעולם והסבל של העניים והחלשים. אליהוא הצעיר מתקרב עד מאוד לפתרון ספר איוב...