עופר בורין: איוב, פרק לג – איוב, אברהם ודויד המלך

אי אפשר שלא להיזכר בדויד המלך... לאחר שקיבל מנתן הנביא הסבר על חטאו בעניין בת שבע ואוריה החיתי (משל "כבשת הרש") אומר: "חטאתי לה'". לדויד המלך היה את נתן הנביא. לאיוב אין אפילו את זה. לבד הוא צריך לגלות את חטאיו... ואם לא יצליח? התשובה של אליהוא פשוטה ותינתן בפרק הבא...