עופר בורין: תהילים, פרק יט – האויב שלי הוא אני

הזדים אינם, כמקובל, גורמים חיצוניים. הזדים הם הטעויות שלי. החטאים שלי. דויד מבקש כוח כדי שאלה לא ימשלו בו ואז הוא יתחזק (אז איתם, וניקיתי מפשע רב). בעיני, המזמור הזה מחובר באופן ישיר לאמירתו של דויד לנתן הנביא "חטאתי לה'". אז, הבין דויד, שהזדים הפנימיים שלו גברו עליו ומשלו בו...

עופר בורין: איוב פרק יט – נמלט בעור שיניו

הסבל הגופני שלי והאסונות שקרו לרכושי ולמשפחתי כה קשים, עד שאין אפשרות בכלל לנתק ביני האדם לבין העור והעצמות שלי. הנפש שלי, כלומר עצמי, נדבקה לעור ולעצמות שלי ואיננה יכולה להתנתק מהם. הדרך היחידה שלי להימלט ממצב - שבו אני דבוק לעור והעצמות הנגועים במחלות שלי - היא דרך השימוש ב"עור שיני"...