עופר בורין: מגילת אסתר, פרק א – אתנחתא קומית

פעמים רבות התפרצה אלימות נגד היהודים בעולם מתוך איזו מצוקה כלכלית או אחרת במדינה בה הם חיו. במקרה של ממלכת פרס ומדי, לא הייתה כל מצוקה כלכלית. הממלכה פורחת, עורכת משתאות אינסוף ונראה, שהכול מתנהל על מי מנוחות ואלכוהול...

עופר בורין: קהלת פרק א – כל הנחלים…. כאבים

את הספר הזה כתב מלך. לא סתם מלך. מלך שמלך בירושלים. ולא סתם מלך, מלך שהוא בנו של דויד. פתיחה מוחצת שבאה להבהיר לכל מי שקורא – זה ספר חשוב. זה ספר עם עומק מיוחד. הוא נכתב ע"י איש חזק וחכם. אולי החזק והחכם מכולם...

עופר בורין: איכה, פרק א – א.ב. של בכי (מילון הקינה היהודי)

מגילת איכה נכתבה, עפ"י המסורת, ע"י נביא חורבנה של ירושלים – ירמיהו. יש הטוענים שהוא כתב אותה 17 שנה לפני החורבן עצמו. היה לו זמן לכתוב את הקינה תוך שימוש באקרוסטיכון מלא – כל פסוק קיבל אות מהאלף בית, לטובת בכי וקינה על החורבן. עם של מקצוענים בבכי לאחר קטסטרופה. יותר מדי קטסטרופות ויותר מדי בכי בשביל עם אחד...