פנחס יחזקאלי: מנהלים מוליכים חשמל!

לעוצמה יש ממד אנרגטי. על כן, אפשר לדמות את המנהלים - בעלי העוצמה - בארגון לרשת של תחנות כוח, המספקים חשמל (או ליתר דיוק, 'אנרגיה'), למרכיבי הרשת הארגונית כולה. המאמר מביא דוגמה לכך...