פנחס יחזקאלי: משטרה – ה'שעיר לעזאזל' הנצחי של הפוליטיקאים…

אחד מתפקידי המשטרה, הלא פורמליים - בדמוקרטיה וגם בדיקטטורה - הוא לשמש בעת הצורך, חיץ בינם לבין ההמון. משמע, מפקדי המשטרה הם 'השעירים לעזאזל' הפוטנציאליים של הפוליטיקאים. כשמרגישים הפוליטיקאים את תער הגרזן קרב את צווארם, הם מקריבים מפקדי משטרה להמון, בתקווה שהסערה תשכח...

פנחס יחזקאלי: עשר כרזות על אירופה החדשה – אוסף ראשון

כשאירופה הולכת ומשנה פניה (ולא רק אירופה...), סברתי שנכון לתעד חלק מהסרטונים ומהפרסומים האחרים, המשקפים את ההשתנות הזו... זהו האוסף הראשון, המוקדש לכל העמלים להשיג דרכון אירופי... אתם מוזמנים לתרום נוספים!