גרשון הכהן: אין ממשל אפקטיבי בלי היכולת לפעול בתודעת חירום!

ממשלה אפקטיבית חייבת לדעת להפריד בין מצבי שגרה לחירום. עליה להקפיד בשגרה על כללי המינהל התקין; אבל בה בעת, גם לדעת לחרוג מאותם כללים, במקרי חירום, שבהם הפרוצדורה סותרת את המהות, לאור החזון הלאומי.