יאיר רגב: זהירות – פרופיילינג!

השופט ירון גת זיכה אדם ממוצא אתיופי שנחשד בנשיאת סכין יפנית. הוא קבע בפסק דינו, כי השוטר ביצע חיפוש בלתי חוקי ולכן יש לפסול את הראיות שנתפסו. ברקע הדהדה תופעת ה"פרופיילינג", שעניינה ייחוס מסוכנות לאדם בשל עצם השתייכותו לקבוצה גזעית, אתנית, לאומית או דתית, גם בהיעדר מידע קונקרטי על מסוכנות כזו.