פנחס יחזקאלי: פער הרלוונטיות הגובר של מערכת הביטחון

כיוון שגם מדינה היא סוג של ארגון, ניתוח המציאות הפוליטית של חיינו, בכלים ארגוניים, יכול להעלות תובנות שאינן עולות בדרך כלל, בשיח הפוליטי הרגיל... למשל: מה הייתם אומרים על חברה, שבה ממנים הבעלים, לאורך שנים, מנהלים, שהם 'לעומתיים' לדרכם ולהשקפת עולמם?