יאיר רגב: שוב זיכוי, ושוב בגלל המדובבים…

בית המשפט המחוזי פסל ראיה שהושגה מנער אשר נעצר בחשד לרצח ונכלא עם מדובבים אשר איימו עליו עד שסחטו ממנו הודאה... 'בחירתו' של הנער לדבר ו'להודות', לא באה מרצונו החופשי, כי אם הושפעה רבות מהמהלכים אליהם נחשף ואשר פגעו בזכות השתיקה שלו ובזכותו להליך הוגן, ובכלל זה זכותו להימנע מהפללה עצמית.