אודי מנור: על אידאולוגיה, פמיניזם, אורתודוקסיה והיסטוריה…

פריצתו של המדע אל עבר בירור התופעות, קטנות כגדולות, ממחזור הדם ועד לתנועות הכוכבים במסילותיהם, ומבירור התופעות אל עבר פיתוח ההמצאות המועילות (מקיטור ועד חשמל, מעירוי דם ועד השימוש במורפיום), הביא אנשים להניח, שמה שנכון לפענוח סודות הטבע, עשוי להיות נכון לפענוח העבר האנושי. ולפענוח העבר האנושי קוראים במלה אחת: היסטוריה. וכל השאר, כמה צפוי, היסטוריה...

בוקי נאה: קבוצה של נשים מתוסכלות קובעות לנשים אחרות איך לפעול…

אני עדיין מחכה להצהרת המפלגה שאני מתכוון להצביע בשבילה. המפלגה שתצהיר שתלחם בחוק הטיפשי של הפללת צרכני זנות. כשקבוצה של נשים מתוסכלות קובעות לנשים אחרות לפעול על פי ההשקפה שלהן, זה לא פמיניזם. זה טרור!