פנחס יחזקאלי: מה בין הדרכת עובדים לפיתוח עובדים?

בעוד המושג 'הדרכת עובדים' (Employee training) מכוון לטווח הקצר: רכישת ידע ומיומנות בתחום עבודתו הנוכחית של העובד; הרי שהמושג: 'פיתוח עובדים' (Employee development) מכוון לטווח הארוך: לזיהוי התחומים החסרים לעובד ונקודות החולשה שלו - מעבר לתחומי עבודתו הספציפית – ולשיפורם...