גרשון הכהן: ויהי אחרי מות יהושע – מאחדות לשבטיות…

ויהי אחרי מות יהושע... במילים אלה נפתח ספר שופטים, ממש כמו פתיחת ספר יהושע: ויהי אחרי מות משה עבד ה'.... לכאורה, מעגל חיים שגרתי, משה מת ומוחלף ביהושע, יהושע מת ומישהו יופיע, כמו קודם, תישמר הרציפות, כמו בדברי קוהלת: דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת... מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש (קוהלת א). אלא שכבר מראשית הדברים מוצגת תפנית ממשית: ההיגיון המארגן את ההתרחשות הופך מהגיון אחדותי לאומי להגיון שבטי...