אמציה חן: כישלונה של מערכת הפיקוד והשליטה (הפו"ש)

לאחרונה, כך פורסם, החליט הרמטכ"ל לבטל (מסיבה תקציב), את אימוני החטיבות (מילואים וסדיר)... לדידי כמפקד בכיר, חוקר וכמפתח שיטות הדרכה ואימונים, אברך על המהלך; בהתניה לכך שרא"ל כוכבי ישקיע מעט מזמנו, לברר פשר כישלונה הרצוף של מערכת הפיקוד והשליטה (הפו"ש)...