סוזי בן ברוך: רצח קטין על ידי הורה – פיליסייד

המתה בזדון של קטין (עד גיל 18) על-ידי הורהו, מכונה 'פיליסייד'. משנת 1949 עד שנת 2020  אירעו בישראל כ- 174 מקרי המתה של הורים את ילדיהם, מקרים אשר בהם הגיע מספר הקרבנות ל- 245 קטינים (ב-22 אחוז מהמקרים, מספר הקרבנות היה יותר מאשר אחד)...