אבי הראל: ברכת יצחק לעשיו והקשרו לספירת דין ושכינה

פרשת תולדות מספרת לנו אודות העדפתו של עשיו על ידי יצחק, וסיכול העדפתו זו על ידי רבקה. ג'יקטיליה מנסה לסנגר על יצחק באומרו שכל מטרתו הייתה להגן על עם ישראל בגלות, בשעה שיפלו בידי עשיו. רבקה, הפועלת באותו כיוון, מנסה לסכל את מחשבתו, ורואה לנגד עיניה לא רק את גלות עשיו אלא את גלות אדום, המיוצגת על ידי האימפריה הרומית והממלכות הנוצריות שבאו בעקבותיה.

קובי ביטר: מפגש יעקב ועשיו – בית ספר לקבלת החלטות

יעקב הכין את עצמו לפגישה עם עשו בשלוש דרכי פעולה אלטרנטיביות שונות: דרך ראשונה הייתה שיטת המתנות (הדורון);  יעקב שלח לעשו לקראת הפגישה הרבה מתנות בתקווה שעשו יתרכך. הדרך השנייה הייתה התפילה שיעקב ביקש מהקב"ה שיעזור לו. הדרך השלישית התכוננות למלחמה.

עופר בורין: משא ומתן על הבכורה

יעקב מנהל מו"מ קשוח עם עשיו החלש והעייף ודורש מעשיו שיישבע. ועשיו – נשבע ומוכר. רק לאחר שעשיו הסכים למכור את הבכורה וגם נשבע על כך, הוא מקבל מיעקב לחם ונזיד עדשים. כילד תמיד ידעתי שעשיו מכר את הבכורה; אך מתברר, שהבכורה נסחטה מעשיו על ידי אחיו הלא-תם, שישב באוהל ותכנן מזימה ערמומית כנגד אחיו. מסקנה: לעולם אל תיכנס למו"מ כאשר אתה לחוץ או עייף...

אבי הראל: יעקב, עשיו ומחשבתו המדינית של מקיוואלי

עבוּר מקיאוולי, אין למדוד שלטון על פי זיקתו להגות ולתיאוריה השלטונית, אלא על פי הצלחתו בלבד. האם יעקב פעל להישרדותו באמת ובתמים בדרך דומה לדרך שהתווה מקיוואלי? קשה לומר היגד חיובי על כך. אולם הציטוטים מתוך ספרו של מקיוואלי מזכירים במקצת את מעשיו ואת הפרשנות אודות התנהלותו של יעקב למען קיומו הפיזי...

גרשון הכהן: מיהו הלוחם האידיאלי – יעקב או עשיו? אודיסאוס או אכילס?

מהי בעינינו דמות הלוחם האידאלי? זאת כמובן שאלה קלאסית, הנטועה בעומק תרבותנו ומארג דימויינו. זו לא רק שאלה קלאסית מימים רחוקים, גם בעצם ימינו אנו, מתרוצצות בקרבנו דמויות מתחרות...