פנחס יחזקאל: הסיבה הרביעית והעיקרית לרפורמה בבית המשפט העליון: הפרת האיזון בין הרשויות!

"בלי הפרדת רשויות ברורה בין בית המשפט העליון לבין הכנסת; בלי עצירת הזליגה של בית המשפט העליון לסמכויותיה של הכנסת; ושל הכנסת לסמכויות בית המשפט העליון ולעצמאותו, אנחנו נישאר נכים בדמוקרטיה שאנחנו כל כך מתפארים בה" (הנשיא לשעבר ריבלין).

מטומטמים!

אחד השירים שכתב הפזמונאי, דובי זלצר, עבור המחזמר קזבלן היה השיר "דמוקרטיה", שבו היה צריך לבטא את תחושות הקיפוח של אנשי "השטח הגדול" ביפו. זלצר קלע בינגו: "... הספרדים אצלנו רוב; אך מי יושב אצלנו טוב, האשכנזים וזה לא צחוק, כי הם המציאו את החוק..."...