אבי הראל: ילידי הענק במקרא

בפרשת המרגלים מוזכר כי הם ראו במהלך סיורם בארץ כנען בני ענקים. אין זו הפעם היחידה שאנשים בעלי מידות נזכרים בתנ"ך, ואנו יכולים למצוא אודותיהם החל מספר בראשית ועד לתקופתו של דוד. האמונה בענקים הייתה נפוצה מאוד במהלך ימי הביניים, הן בגלל המחסום התאולוגי של פרשנות הפשט של המקרא, והן בגלל ממצאים שונים שיוחסו לענקים...