הרן פינשטין: הרהורים על אמון הציבור

ב- 27 בינואר 2021, פרסם העיתון ידיעות אחרונות שלוש כתבות בעמוד אחד, בעלות מכנה משותף, כולן מתייחסות לדמויות ציבוריות בישראל... והטרדן המתערב שואל אותי אם לדעתי ניתן למצוא בשלושת המקרים הנ"ל חיזוק לאמון הציבור בנבחריו ובבעלי תפקידים מרכזיים בשלטון...