יצחק בריק: בדרך למלחמה טוטאלית

ציטוט מדבריו של האלוף ישראל טל ז״ל: "כללי המלחמה באזור יהיו שונים בעתיד, המלחמה עלולה להיות טוטאלית. טילים ארוכי טווח שיימצאו בידי מדינות קרובות ורחוקות עלולים לערער את כושר ההרתעה ההיסטורי של ישראל. האיומים החדשים האלה הם שעלולים להגביל את יכולתו של חיל האוויר למלא את ייעודו האסטרטגי"...

עמוס ידלין ואסא כשר: לחימה מוסרית בטרור

סוגיית החיסולים הממוקדים חזרה, ועמה הדילמות המלוות אותה. דילמות אלה הביאו לגיבוש דוקטרינה האתית שפותחה במכללה לביטחון לאומי של צה"ל בתחילת המילניום, על רקע המאבק המזוין בפלסטינים באותה עת. מפאת חשיבותם של הדברים והרלוונטיות שלהם, הם מובאים לפניכם כאן. המאמר פורסם לראשונה בכתב העת 'ביטחון לאומי', גיליון מס' 3-2, ספטמבר 2003, עמ' 12-5.

עמוס ידלין: משה דיין – איש רב ניגודים

משה דיין הוא, אולי, אחת הדמויות המרתקות, המורכבות, והבלתי מפוענחות ביותר בהיסטוריה הצבאית והמדינית של מדינת ישראל. מבין כל הדמויות, שעיצבו את צה"ל ואת דמותם של קציניו, מעטות היו רבות השפעה כמוהו... מעטים היו נערצים ממנו, במדינת ישראל, מעטים הושפלו, ציבורית, כפי שהושפל דיין; הוא היה לדמות מיתולוגית הירואית מחד גיסא, ודמות טרגית ושנויה במחלוקת מאידך גיסא...

אלעד רזניק: פרשת הקוטלר

אושרת קוטלר הצליחה שוב לגרום לסערה במהלך הגשת תוכנית המגזין שלה במוצאי שבת בערוץ 13, כשהתייחסה לפרשת הכאת הפלסטינים על ידי חיילי נצח יהודה ואמרה "שולחים חיילים לשטחים, והם חוזרים חיות אדם". רק אמרה, והשמים התהפכו... אז בלי כל קשר לפוליטיקה - למה?