גרשון הכהן: למה כן לריבונות עכשיו

דילמות אסטרטגיות ביטחוניות מצויות תמיד בזיקה מעגלית בין שתי שאלות היסוד:  האחת הנראית לגמרי מקצועית- ממוקדת בשאלה כיצד מגנים על הקיום? השנייה הנראית לגמרי ערכית - ממוקדת בשאלה בשביל מה מתקיימים?

גדעון שניר: סיפוח בקעת הירדן – שאלות לעמוס גלעד

האלוף במיל, עמוס גלעד, מבכירים והמנוסים מבין אנשי הביטחון בישראל, יוצא באזהרה חמורה נגד סיפוח חד- צדדי של הבקעה, בנימוק שאבדן שיתוף הפעולה הביטחוני עם ירדן וגם עם הרש"פ, יפגעו באופן אנוש בביטחון מדינת ישראל. כשעמוס גלעד אומר - אז צריך להקשיב היטב, ועדיין והותיר אותנו עם סדרה של שאלות שיש להתמודד איתם...