יוסף זהר: "מדבר שקר תרחק" או מדוע צעק קירק דאגלס על אהרון ברק?

ירדתי במדרגות אחרי אהרון ברק. לפתע הגיע זקן עצבני, צעק עליו בכעס וקילל אותו באידיש. התבוננתי בו וזיהיתי שהוא קירק דאגלס. הסתכלתי עליו נרגש ועונג התפשט בי. דאגלס הבחין בי, הסתובב לעברי ושאל בקול, "אינגאלע, ווס ווילסטע?", "ילד, מה אתה רוצה?" ...