יאיר רגב: הם מאזינים גם לעיתונאים!

אתם מופתעים?? המשטרה מאזינה וחושפת בבית המשפט שיחות שנקלטו באקראי בין מקור לעיתונאי, גם כאשר אין בכך צורך להוכחת האשמה כנגד הנאשם. סקרנות היא רעה חולה !!! חשיבות האזנות הסתר למאבק בפשיעה בישראל ברורה וידועה; ואולם, ברור וידוע גם, שהיתר להאזנת סתר נותן כוח רב בידי הגורם המאזין, ופוגע בזכויות החשוד ובזכויות אחרים הנמצאים עמו בקשר...