מרדכי קידר: למה במזרח התיכון אדישים לסבל ולעינויים?

ד"ר מרדכי קידר מפרט את מקורות הסבל והעינויים, שגילו מחבלי חמאס ב- 7 באוקטובר 2023, ואת הפער התרבותי - שחשוב להכיר בו - בין התרבות המערבית, המקדשת את החיים הטובים והאושר, לבין תרבות המקדשת את הסבל, באמצעים חברתיים ודתיים.

אבי הראל: המותר והאסור בעינויים על פי המשפט העברי

במצב של פצצה מתקתקת, מותר לפגוע באדם שמסכן אדם אחר או ציבור שלם, ולנקוט בכל דרך אפשרית, כולל עינויים בכדי למנוע את הפגיעה האמורה. יש לדייק כי ההיתר האמור על נקיטת עינויים במצב מיוחד זה, חל רק על החשוד המרכזי ושותפיו המיידיים בלבד...