פנחס יחזקאלי: ממדינה לקהילה שבטית, שמתבוססת בבעיות הביטחון הלאומי שלה…

מקבלי החלטות מדיניים, שניסיונם ביורוקרטי - טקטי, ניסו לכפות כוחנות טקטית על מערכת אסטרטגית מורכבת, מרובת דילמות, שאינה מוכרת, ואולי אף זרה להם. הם והמיתוסים שטפחו, אנסו את ביטחונה הלאומי... ולכידותה הפנימית של ישראל...

אמציה חן: חלום ושברו

בכל ספרי המלחמות, לא תמצא ולו הצבעה על לקח בר הפקה. למעט ספר אחד, המכיל ומכוון את הקורא אל עיקרי הלקחים, ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת שלום הגליל. כתב אותו (על פי הזמנת המטכ"ל) אל"מ ד"ר עמנואל ולד ז"ל (ראו תמונה משמאל), ובו ניתוח מדויק של מהלכי צה"ל ב"מלחמת שלום הגליל"...