שרית אונגר משיח: תופעת העובד המתחזה

חיינו הציבוריים מספקים לנו הזדמנות אסטרטגית להציג את עצמנו בעיני אחרים, כפי שהיינו רוצים להיראות, ולא כפי שאנחנו נראים בפועל. לכן, חלק מהעובדים נוהגים לדווח באבחונים רשתיים על  קשרי היררכיה ו/או קשרי עבודה רבים יותר ממה שיש להם בפועל. דפוס ההתנהגות הזה מוכר לנו בשם 'עובד מתחזה'...